Byggelånskontroll

Ved byggeprosjekter av en størrelse, krever byggelånsbanken uavhengig kontroll av at byggelånet som tilføres ikke er større enn hva som er tilført av verdier. Vi har lang er ofring med slike oppdrag, der en har befaring og etterfølgende rapportering. 

IFRS vurderinger
Bygg oppdelt gulv, vegger og tak. 
Dvs verdsetting av de enkelte bygningselementer etter forholdstallsmetoden. 
Leievurderinger
Finner gjengs leie for deres kontor, basert på modernitet og standard. 
Residualmetoden
En residual er basert på inntekter og utgifter, henført til et periodisert referanse for verdsettingen. 
Portefølje
Taksering av eiendomsportefølje landet rundt. 

SØKER, PROSJEKTERING, UAVHENGIG KONTROLL, ANSVARSRETT UTFØRELSE
Se på vår hjemmeside EiendomsRådgivning AS