Avhandlinger og rapporter

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu

 
Cand. Scient avhandling Mollekyldymamisk bruddanalyse. 2001 UIB, Fysisk institutt. 
Oppdragsforskning Norsk Hydro Karmøy
Bruddanalyse av aluminum i en strekkprosess. Forskjell på myke og harde materialer, sprøbrudd, Hooks lov
Msc, sivilingeniør, Master Areal og Eiendom, Høgskulen på Vestlandet, ferdig vår 2022 Urbant Jordskifte. Analyse av Jordskifteretten og Høyesteretts dom. Særlig tema var forskjell på sakkyndige rapporter og jordskifteretten, og beholdt infrastruktur, gir ikke andel i planskapt verdiøkning, samt to parter som ikke hadde fått andel i planskapte verdier pga de kunne fortsette sin virksomhet. Juridiske tolkninger opp mot jordskifte, forarbeid og utredninger. 
Bachelor, Høgskuleingeniør, Høgskulen på Vestlandet, 1995, Hovedoppgave i arealplanlegging, Kommunalteknisk planlegging og tilretteligging av veier og tomter i villastrøk, Londalen, Espeland. Oppdragsgiver Bergen Tomteselskap AS, c/o Bergen Kommune

Sakkyndige rapporter

  • Mangler ved fast eiendom
  • Mangler håndverksarbeid
  • Manglende ferdigattest
  • Kompletering av faglige uttalelse

Vi ha kunskap om sivilprosess og jordskiftespørsmål

Øystein Andersen