bolig_01png

Verditakst bolig

En verditakst av en eiendom, er basert på eiendommens standard, størrelse av boligen, tomten og eiendommens beliggenhet. Det gjøres normalt et eller flere skjønnsmessige fradrag for slit, elde, modernitet ol.  
En verdivurdering levert av sertifisert takstingeniør NT lage verdi ut fra antatt påregnelig tilstand og påkostninger som er utført.

Ny tilstandsrapport  (NS 3600) basert på tryggere bolighandel

Forklarer boligens tilstand og om alle forhold som gjelder bygningen tilstand på befaringsdagen.

Det leveres et sammendrag om kostnader på tilstandsnivå 3. Verditakst av eiendommen leveres på anmodning.

 I forbindelse med denne rapporttypen, leveres også et egenerklæringskjema. 

Tomtetaksering

Verditakst av tomt er en markedsvurdering av tomten ut fra reguleringsgrad, gjengs pris og dens muligheter for bygging av bolig, nærings eller til industriformål. Det er tre rettigheter som må være etablert før en kan bygge på en eiendom. Vei, vann og avløp. I tillegg må tomta være utskilt som egen teig. Alternativt kan være en seksjonert tomt med samme rettigheter som matrikulert tomt.  

Forhåndstakster(= Prosjekt Takst)

En forhåndstakst, er en verdivurdering av noe som ikke er oppført eller bygget.

 Byggelånskontroll

Et oppdrag av denne type kan være å attestere på at tilført arbeid, samsvarer med levert arbeid. Det lages en rapport med bilder og beskrivelse etter hvert som arbeidet utføres.  

Reklamasjonsrapporter

Tar for seg mangler som ikke er opplyst ved levering av et bygg ved salg eller oppføring.  

Tegninger i Sketchup Pro og Autocad. 

Vi kan lager skisser ved hjelp av Sketchup Pro eller Autocad.

Sketchup Pro er et avansert 3D program levert av Trimble. Brukes av Arkitekter og ingeniører. Tegningene leveres som vanlig skissetegning. Om ønskelig kan disse målsettes.

Byggelånskontroll

Ved byggeprosjekter av en størrelse, krever byggelånsbanken uavhengig kontroll av at byggelånet som tilføres ikke er større enn hva som er tilført av verdier. Vi har lang er ofring med slike oppdrag, der en har befaring og etterfølgende rapportering.

IFRS vurderinger
Bygg oppdelt gulv, vegger og tak.
Dvs verdsetting av de enkelte bygningselementer etter forholdstallsmetoden.
Leievurderinger
Finner gjengs leie for deres kontor, basert på modernitet og standard.
Residualmetoden
En residual er basert på inntekter og utgifter, henført til et periodisert referanse for verdsettingen.
Portefølje
Taksering av eiendomsportefølje landet rundt.

SØKER, PROSJEKTERING, UAVHENGIG KONTROLL, ANSVARSRETT UTFØRELSE
Se på vår hjemmeside EiendomsRådgivning AS