E-Verdi


En enkel verdivurdering av en bolig eller fritidseiendom kan leveres med

Referansenr og QR-kode for verifisering og validering mot nasjonal AI-database.

Rapportformen er utviklet av Norsk Takst i IVIT


Analyse 

Transaksjonsanlayse er bare et at metodene som benyttes ved verdsetting av fast eiendom