OVERTAGELSESFORRETNING BRUKTBOLIG

Ved salg av bruktbolig skal informasjon vedrørende bygningens tilstand klart og tydelig være beskrevet i prospekt og tilstandsrapport.  Det ble ikke innført autorisasjonskrav for den som skal lage tilstandsrapporten ved omsetning av boliger og fritidsboliger.

Som kjøper det din plikt å påse at informasjon er kjent før kjøp og at innholdet i rapporten gir betryggende informasjon av bygningens tilstand

Vi tilbyr gjennomgang før kjøpet og er med på visnings og overtagelsesforretning.

Pris for tjenesten er kr 1400 eks mva pr time. 
Rapport er kostnad fra 6000 eks mva avhengig av medgått tid. 
Uavhengig kontroll av tilstandsrapport avtales pr eiendom.