Honorar
1.02.2023Honorar på verditakst
E-takst
 • pris fra kr 2500

BOLIG OG FRTIDSHYTTER
 • Areal 100-149 m2 kr 3250
 • Areal  150-199 m2 kr 4800
Tillegg for ekstra bygg som garasje, nøst, uthus kr 1200 pr bygg eks mva. 
NÆRINGSEIENDOMMER
Honorar beregnes ut fra antall m2 leieareal og reise til og fra kontoret. 
Honorar fra kr 1200  eks mva pr time. ;Min honorar kr 8000 eks mva. 
Oslo, Østlandet ingen flytillegg. 
Vi har avholdt mange Næringstakster i Oslo. 

Forutsetning for verdsetting er befaring, inntjening på eiendommen og konjukturer i arbeidsmarkedet. Tilstandsrapporter  Areal bygning

  Type eiendom

  Pris fra Verditakst

  Tilstandsrapport

  50-80 m2

  Leilighet

  3600

  5250

  81-110

  Leilighet

  4850

  7250

  110-150

  Leilighet

  5250

  10000

  Over 150 >

  Leilighet

  Avtale

  avtale

  Enebolig/fritidsboliger
  Areal bygning Type eiendom Pris fra Verditakst Tilstandsrapport
  50-80 m2 Enebolig/fritid 4250 5800
  81-110 Enebolig/fritid 5400 6750
  110-150 Enebolig/fritid 6000 10000
  Over 150 -200 Enebolig/fritid 7000 12500

Medlem av Huseiernes Landsforbund,  gis 10% rabatt. 
Egenerklæring 

Næring og tomteutviklingstakster

Honorar fra kr 7500 på enkle objekter. 


Forhåndstakst fra kr inkludert.
Byggelånskontroll på enebolig
Min kr 24.000 inkl mva, 4 befaringer. 


Byggeregnskap kr 6000 inkl mva pr sak.


Timepris kr 1200 eks mva
Hensikt med byggelånskontroll er å sikre at bygget oppføres og utbatalingene  er i samsvar med oppføringsgraden. Byggearbeid blir kontrollert av Takstmannen under hele byggetiden. 

Andre forhold

Kjøring, parkering, utgifter

Kjøring 8 kr/km eks mva. Bompenger og fergeutlegg etter utlegg.

Viktige dokumenter

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.