Honorar
1.08.2022

Honorar på verditakst


BOLIG OG FRTIDSHYTTER
 • Areal 100-149 m2 kr 7250
 • Areal  150-199 m2 kr 8750
Tillegg for ekstra bygg som garasje, nøst, uthus kr 1200 pr bygg eks mva. 
NÆRINGSEIENDOMMER
Honorar beregnes ut fra antall m2 leieareal og reise til og fra kontoret. 
Honorar fra kr 1600 eks mva pr time. ;Min honorar kr 20.000 eks mva. 
Oslo, Østlandet ingen flyttillegg. 
Vi har avholdt mange Næringstakster i Oslo. 

Forutsetning for verdsetting er befaring, inntjening på eiendommen og konjukturer i arbeidsmarekdet. Tilstandsrapporter

 • Leiligheter
 • Areal opptil 70 m2 kr 8500
 • Areal 126-150 m2 kr 12500
 • Areal  151-200 m2 kr 17500
 • Enebolig/fritidsbolig
 • Areal opptil 100 m2 kr 12500
 • Areal 126 -149 m2 kr  17500
 • Areal  150- 200 m2. Kr. 20.000
 • Areal 401 m2 kr 37500 inkl mva


Egenerklæringsskjema

Næring og tomteutviklingstakster

Honorar fra kr 7500 på enkle objekter. 


Forhåndstakst fra kr 7500
Byggelånskontroll på enebolig
Min kr 24.000 inkl mva, 4 befaringer. 


Byggeregnskap kr 6000 inkl mva pr sak.


Timepris kr 1600 eks mva
Hensikt med byggelånskontroll er å sikre at bygget oppføres og utbatalingene  er i samsvar med oppføringsgraden. Byggearbeid blir kontrollert av Takstmannen under hele byggetiden. 

Andre forhold

Kjøring, parkering, utgifter

Kjøring 8 kr/km eks mva. Bompenger og fergeutlegg etter utlegg.

Viktige dokumenter

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.