Priser

Honorar
1.02.2023

Honorar på verditakst
alle priser er inklusiv mva om ikke annet er beskrevet.
vi bruker Svea finans, noe som betyr at de kan betale honorar ned over tid. 
E-takst
 • pris fra kr 2500

BOLIG OG FRTIDSHYTTER
 • Areal 100-149 m2 kr 4250
 • Areal  150-199 m2 kr 6250
Tillegg for ekstra bygg som garasje, nøst, uthus kr 1200 pr bygg eks mva. 
NÆRINGSEIENDOMMER
Honorar beregnes ut fra antall m2 leieareal og reise til og fra kontoret. 
Honorar fra kr 1400  eks mva pr time. ;Min honorar kr 8000 eks mva. 
Oslo, Østlandet ingen flyttillegg. 
Vi har avholdt mange Næringstakster i Oslo. 

Forutsetning for verdsetting er befaring, inntjening på eiendommen og konjukturer i arbeidsmarekdet. Tilstandsrapporter

 • Leiligheter
 • Areal opptil 70 m2 kr 6000
 • Areal 71-125 m2 kr 7500

 • Enebolig/fritidsbolig
 • Areal opptil 125 m2 kr. 7250
 • Areal 149 m2 kr  12500
 • Areal  200 m2. Kr. 14500
 • Areal 401 m2 kr 37500 inkl mva

Medlem av Huseiernes Landsforbund gies 10% rabatt
Egenerklæringsskjema

Næring og tomteutviklingstakster

Honorar fra kr 7500 på enkle objekter. 


Forhåndstakst fra kr inkludert.
Byggelånskontroll på enebolig
Min kr 24.000 inkl mva, 4 befaringer. 


Byggeregnskap kr 6000 inkl mva pr sak.


Timepris kr 1200 eks mva
Hensikt med byggelånskontroll er å sikre at bygget oppføres og utbatalingene  er i samsvar med oppføringsgraden. Byggearbeid blir kontrollert av Takstmannen under hele byggetiden. 

Andre forhold

Kjøring, parkering, utgifter

Kjøring 8 kr/km eks mva. Bompenger og fergeutlegg etter utlegg.

Viktige dokumenter

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.