Honorar

Tegova sertifisert takstmann siden 1991

Honorar for Verditakst av næringseiendommer

Gir gir fast pris på takst av næringseiendommer, min kr 10.000 eks mva for 250 m2.
Store eiendommer fra kr 1400 eks mva pr time. 
eks kjøring og bompenger med fast pris kr 250 pr oppdrag. 

 Honorar boligeiendommer
1.11.2023Tilstandsrapporter

Tilstandsrapport
areal til 150 m2
Enebolig og fritidsboliger *)
*) Tillegg areal over 150 m2 kr 5000;_ 
*) tillegg for hybel kr 2500;-
9000
Rekkehus/fritidsbolig10.000


Kjøring, korte turer250


Be om fast pris før bestilling!

Enebolig, leiligheter, fritidsbolig,                     areal fra 100m2    kr 6250 inkl mva
Enebolig 120- 180 m2                                                                          kr 7750 inkl mva
                                          

Viktige dokumenter ved befaring

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.

Takst næring