PROSJEKTER

Taksering/tilstandsrapporter..

 • Fullverditakstmann 1977 til 1982, Storebrand
 • Taksering bolig, næring og industri. fra 1983 til dato ca 12.000 eiendommer.
 • Skadetaksering ved boligkjøp med tilstandsrapporter og sakkyndige beskrivelser.
 • Skadetaksering vann, brann
 • Tilstandsrapporter og boligstandardundersøkelse Bergen Kommune, Miljø og Byutvikling, ca 120 leiegårder og sameier.
 • Skadetaksering, naturskader 1993, 1994- 1995.
 • Takstmann Bergen Kommune, taksering av fast eiendom
 • Takstmann UIB, eiendomsavdelingen, taksering av leiegårder
 • Takstmann Ingeniør Øystein Andersen, ca 5000 eiendommer,(1983- 1990)
 • Takstmann, EiendomsRådgivning AS, 1991- dags dato ( ca 12000 )eiendommer)
 • Takstmann, Andersen Verditakst AS, 2014- dags dato

Prosjektleder/byggeleder 1989-1993

Byggeleder for DNC Kloppedalsveien, Jacob Kjødesvei.

Byggeleder for Storebrand Kredittforsikring, Hovdenflaten

Byggeleder Vesta ASA, Nordre Nattlandsfjellet, Stormskader

Byggeleder Futurum Borettslag, Nesttun

Byggeleder Øvereng, Bjørndalsstølen

Byggeleder leiegård, Antikvarisk vernet, Sentrum

Byggeleder flere leiegårder Bergen sentrum

Arealprosjektering 1991-2017

Arealprosjektering og utvikling Grimseidvegen, Fana, Boligutbygging

Arealprosjektering Sætervegen 12, Boligutbygging

Arealprosjektering Straumshaugen, Boligutbygging

Arealprosjektering Lone, Bergen Tomteselskap AS

Tomtedelinger

Sætrefjellet, enebolig med stor tomt, omregulert til 3 boligtomter

Valla, delingssøknad.

Nordåstræet, delingssøknad tomt

Tomtedeling Grimseidveien , 5 boligtomter, småhusbebyggelse

Søker, prosjektering 1991-2021

Prosjektering av Skottegaten 5

Prosjektering av Øvre Korskirkeallmenningen 8

Prosjektering av vei Fedje, ca 250 m veg.

Prosjektering av veg, Lyngvegen, 50 m veg.

Prosjektering murvilla Fjøsanger

Prosjektering av diverse eneboliger, Nattlandsfjellet, Fana, Søreide.

Prosjektering fire hytter Fedje, arealplanlegging mv.

Prosjektering av tre nøst/sjøbu Austevoll

Prosjektering av hytte Austevoll.

Prosjektering av nøst Hjellestad

Prosjektering av nøst Mildevågen

Prosjektering tilbygg til bolig Hordagaten

Prosjektering, Nordre Nattlandsfjellet, konstruksjonssikkerhet, betongdekker

Prosjektering, Nordre Valleveg , Konstruksjonsikkerhet, tre, betong

Prosjektering, Breistølen , parkeringsdekke, konstruksjonssikkerhet, betongdekker, vegger

Prosjektering, Erviken, Konstruksjonssikkerhet, Betongdekke med dragere og søyler i betong

Prosjektering, Solheimsgaten, Konstruksjonssikkerhet, tre og stål, takoppbygg

Prosjektering, Tveiteråsvegen, Konstruksjonssikkerhet, garasjedekke av betong med ringmur på fjell

Prosjektering Nordbø, bruksendring av loft til bolig

Prosjektering, Vongstølen, Legalisering av ulovlig innredet loft til bolig

Prosjektering, Skottegaten, Legalisering av ulovlig innredet loft til bolig

Prosjektering, Almåsvegen, Bruksendring av kjeller til leilighet

Prosjektering, Almåsrinden, Tilbygg til bolig

Prosjektering, Nordre Skogvei, antikvarisk bygning, bruksendring og ombygging tomannsbolig til tremannsbolig

Prosjektering av loft, tilleggsdel til eks. bolig. Skottegaten.

Uavhengig Kontroll Luftetthet, Våtrom

Ulveseth, 4 Eneboliger med garasje

Sund, 4 Eneboliger

Askøy, 4 eneboliger

Brattholmen. 2 Eneboliger

Øygarden, 2 eneboliger

Sædalen Uavhengig kontroll 4 mannsbolig.

1982-1985 Norman AS, idag Rambøl AS Byggeteknikk, byggstatikk, arkitekfaglig prosjektering,

Nutec, anleggsvei til stuplivbåt, betongmur langs vei, posisjonering av stuplivbåtens tårn ved måling i sjøen.

Vestlandske Felleskjøp, Planer, snitt, fasader, byggeteknikk, stål. Landmåling, nivelering.

Auto 1923 AS, Fyllingsdalen, Førde. Betongfaglig prosjektering,

Elkem AS, Bremanger Smelteverk. Byggeteknikk, betongfaglig prosjektering. Byggstatikk og betongtegninger.

Vesbo, Helldalen.Landmåling, Tachymetrimålinger av terrenget. Terrengmodellering. Utarbeidelse av sprengningsplaner, for veier, hustomter mv.

BOB, Byggeteknikk, kostnadsoverslag av byggekostnader. Profiler av byggetomter,

Hydro Sandlsi, Landmåling, Beregning av terrengpunkter etter tachymetri. Terrengmodellering.

Frydenbø Damsgård, Arkitektfag, byggeteknikk. planer, snitt og fasader. Byggeteknikk, betongprosjektering.

Siemens, Fyllingsdalen. Byggeteknikk, betongfaglig prosjektering.

Lau Eide AS, Flykningeboliger. Planer, snitt, fasader, støttemurer i betong, betongfaglig prosjektering.

ARTEC Prosjekt Team AS, 2007- 2009

Prosjektleder,Meny Dolviken, NorgesGruppen Vest AS, prosjektledelse av hele tiltaket. Ansatt hos ARTEC Prosjekt Team AS,

Prosjektleder på Tjønnveien Borettslag, reklamasjonsoppfølgning.

Grøntulien Borettslag, Kostnadsoverslag på ombygging av fasader.

Forskning

Master/Cand Scient avhandling bruddanalyse i aluminium, UIB. 2001, oppdragsforskning Norsk Hydro 

Master Urbant Jordskifte, Høgskulen på Vestlandet.. www.hvl.no 2022, oppdragsforskning jordskifterettene