VERDI OG LÅNETAKST

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Boligens størrelse, standard og beliggenhet tas med i betraktningen ved vurderingen av eiendommen. ”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Vurdering av markedsverdien på befaringstidspunket

Andersen Verdi Takst gir deg markedsverdien


Boligens størrelse, standard og beliggenhet tas med i betraktningen ved vurderingen av eiendommen. ”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter utførte endringer/påbygg på eiendommen.


TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.


En grundig teknisk gjennomgang

Teknisk tilstandsrapport gir deg en teknisk oversikt og vurdering av bygningen utvendig og innvendig


En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.
BOLIGSALGSRAPPORT

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.


Boligrapport baser på NS3600

Norsk Takst boligrapport NS3600


Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.
SKADETAKSERING

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Takstmenn fra Estima har spesiell kompetanse på dette feltet. En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

Objektiv part i forhold til skadetaksering

Ved større skadeomfang, så kan det være ofte klokt å bestille en objektiv skadetakstmann fra Andersen Verdi Takst. Våre skadetakstmenn har landets mest omfattende utdanning og er sertifisert av Norsk Takst MNTF


Vi har kapasitet til å foreta omfattende skadetakseringsoppdrag i hele landet.

Vi er sertifisert av Norsk Takst og har lang erfaring med skadetaksering.

Byggelånsoppføgning

Dette er en tjeneste som er et kontrollområde som sidestilles med uavhengig kontroll av byggetiltak og framdrift av byggets ferdigstillelse. Det skjer en verdsetting av tilførte verdier og vurdering av de tilførte verdier har fagmessig utførelse og antatt verdi pr dato. 

Kontroll av byggeprosessen

Tjenester knyttet til oppfølgning av byggelån.


Skal du bygge, eller har satt i gang et byggeprosjekt?

Bankene vil ofte kreve deltakster for utbetaling av byggelån. Estima sine takstmenn har lang erfaring og er toneangivende på dette i Norge. Vi har landsdekkende nedslagsfelt.

Gjennom byggelånsoppfølging vil takstmannen besiktige byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

Hvis du ønsker mer informasjon, send forespørsel til post@averditakst.no