Honorar bolig og fritid

Tilstandsrapporter (i henhold til gjeldende standarder)
Pris inkl. mva


Leiligheter                   Tilstand        Verditakst
Opptil 100 m² BRA-I    7250        5600
101 - 150 m² BRA-I     9800        6500
151 - 200 m² BRA-I    12500       7250
201 - 250 m² BRA-I   17500       8500

  Enebolig/rekkehus
                                      Tilstand        Verditakst
1 - 100 m² BRA-I              10000     7500
101 - 150 m² BRA-I        12500       9000
151 - 200 m² BRA-I       16500       10000
201 - 250 m² BRA-I Etter avtale Etter avtale


                                     
Tillegg for ekstra boenhet

                                                           Tilstand        Verditakst
(leilighet/hybel/utleiedel)          3000              2500
Tillegg for kjeller/underetasje 4000               4000

Tillegg ved Tilstandsrapporter/Verditakst Pris inkl. mva
Tillegg for verdisetting i tilstandsrapport (alle typer bolig) 3000


Timepris 1600 inkl mva
Avbestilling av tilstand/takst < 24 timer før avtale belastes med 1/2 pris
Kjøretillegg etter medgått tid.
Bompenger, fergeutlegg  
Ferge, etter nedgåtte kostnader, 10 kr pr km bil.  
Innhenting av dokumentasjon faktureres etter regning og evt. utlegg


Næringstakst

Honorar etter avtale

Honorar energirådgivning

Små eneboliger: opptil 100 m2, kr 12.500 inkl mvamiddels boliger                100-180 m2 kr 15.000 inkl mva
Store boliger 181-250 be om pris


Næringseiendom: timepris eller fast pris, Be om tilbud
Timepris kr 1600 inkl mva. 


Varmetap går fra varmt til kaldt

Øystein Andersen