Honorar er veiledende og ikke uttrykk for fast pris. 

Ønsker en fast pris, kan en sende forespørsel på e-post  post@averditakst.no


Type eiendom

Tilstandsrapport
Boligsalgsrapport NS3600

 Verditakst

Leilighet opp til 50 kvm

fra kr 6000 

fra kr 4200

Leilighet 50 – 150 kvm

fra kr 90 kr / m2

fra kr 6500

Leilighet 151 – 200 kvm

fra kr 90 pr /m2

fra kr 7.000

Leilighet over 200 kvm

etter avtale

etter avtale

Hus opp til 120 kvm

fra kr 9000 

fra kr 5500

Hus 121 – 200 kvm

fra kr 100 pr/ m2

fra kr 7500

Hus 201 – 300 kvm

fra kr 100 pr/ m2

fra kr 12.000

Hus over 300 kvm

fra kr 100 pr/ m2

etter avtale

Fritidsbolig/hytte

fra kr 9000 

Fra kr 7000

Tomtetakst  

fra kr 9000

fra kr 6250

Overtakelse

etter avtale

Timepris

Be om tilbud 

Forenklet verduvurdering

 

Fra kr 2800

Alle priser er inkludert mva

 

 
Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for mer arbeid med rapporten, pga av forhold som ikke er kjent på forhånd. Avtale om honorar avtales med signert oppdragsbekreftelse på stedet.
Videre er det tillegg for kjøring.
Alle priser er inkludert mva.

Dokumenter som vi ønsker framlagt på stedet er:
Skjøte, målebrev, Matrikkelbrev, festeavtale, tegninger, plan, snitt og fasader. Situsjonskart. Opplysninger om reguleringsforhold og andre forhold. Ferdigattest og opplysninger om påkostninger de siste år.- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale. Timepris etter avtale.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.


Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :


Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave

TOMTETAKSTER

Reguleringsplaner
Vedtekter for Reguleringsplanen
Stedsanalyser
Ros Analyser
Planbeskrivelse
Geologi Rapport
Andre Uttalelser Angående Regulerin