Honorar er veiledende og ikke uttrykk for fast pris. Ønsker en fast pris, kan en sende epost på post@averditakst.no


Tilstandsrapport NS 3600Verditakst
Leilighet opp til 100 kvmfra kr 4200 fra kr 4200
Leilighet 101 – 150 kvmfra kr 7000fra kr 5500
Leilighet 151 – 200 kvmfra kr 8000fra kr 7.000
Leilighet over 200 kvmetter avtaleetter avtale
Hus opp til 120 kvmfra kr 10 000fra kr 8.000
Hus 121 – 200 kvmetter avtalefra kr 9.500
Hus 201 – 300 kvmetter avtalefra kr 12.000
Hus over 300 kvmetter avtaleetter avtale
Fritidsbolig/hyttefra kr 6000Fra kr 7000
Tomtetakst
fra kr 5500

Overtakelseetter avtale
Timeprisbe om tilbud

Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for mer arbeid med rapporten, pga av forhold som ikke er kjent på forhånd. Avtale om honorar avtales med signert oppdragsbekreftelse på stedet.
Videre er det tillegg for kjøring.
Alle priser er inkludert mva.

Dokumenter som vi ønsker framlagt på stedet er:
Skjøte, målebrev, Matrikkelbrev, festeavtale, tegninger, plan, snitt og fasader. Situsjonskart. Opplysninger om reguleringsforhold og andre forhold. Ferdigattest og opplysninger om påkostninger de siste år.- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale. Timepris etter avtale.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.


Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :


Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave

TOMTETAKSTER

Reguleringsplaner
Vedtekter for Reguleringsplanen
Stedsanalyser
Ros Analyser
Planbeskrivelse
Geologi Rapport
Andre Uttalelser Angående Regulerin