Honorar er veiledende og ikke uttrykk for fast pris. 

Ønsker en fast pris, kan en sende forespørsel på e-post 

 epost@averditakst.no

 

Leiligheter

 

Spesielle vilkår

BRA(Bruksareal)

Inkl. mva

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 100

6800

Takst

Grunnpris

 <100

4250

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 <100

6800

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 250

12500

Takst

Grunnpris

 <250

8000

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 <250

15000

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 350

17500

Takst

Grunnpris

<350

9000

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 <350

17500

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 450

Avtales på befaring

Takst

Grunnpris

 

Avtales på befaring

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 

Avtales på befaring

ENEBOLIGER-REKKEHUS

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 100

7500

Takst

Grunnpris

 

5500

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 

15000

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 250

16000

Takst

Grunnpris

 

8000

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 

17500

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 350

20000

Takst

Grunnpris

 

10000

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 

24500

 

 

 

 

Tilstandsrapport M/arealmåling

Grunnpris

< 450

Avtales på befaring

Takst

Grunnpris

 

Avtales på befaring

Boligsalgsrapport NS3600

Grunnpris

 

Avtales på befaring

 

 

 

 

Næring

Grunnpris

< 250

10000

 

 

 

 

Utbyggingtakster

 

 

Etter avtale

 

 

 

 

 

           

Tillegg for boenheter

Boenhet med hybel

 

2500

Frittliggende garasje

 

2000

Skur inntil 50 m2

 

1500

Planskisse med påsatte mål, pr etasje

 

1000

Grunnpris

 

 

Med grunnpris menes hva prisen er om ikke det er merarbeid som omfatter utredninger og kompliserte forhold med eiendommen

Utredninger kan være forhold som må ordnes på med eiendommen eller forhold som er i strid med planer, ulovligheter.

I slike saker, vil varsling om merkostnader blir gitt.  

 

Timepris

 

1300

Kjøring

Pr km

8

Bompenger, ferge, parkering

Etter medgått utlegg

 

 

 

 

Innsyn i byggesaksmappen

Innsyn er noe eier kan ordne før befaring, slik at disse dokumenter med ferdigattest, plan, snitt og fasadetegninger er framlagt på befaringen.

Kostnad for gjennomgang

 

2000

 

 

 

Takstmannen utfører oppdrag i i hele Vestlandet, Haugesund, Stord og indre deler av Sunnhordaland. Voss, Granvin, Kvam, Odda og Vaksdal.

 

 

 

 

 

Vi leverer

·       Bolig verdi

·       Bolig tilstand

·       TEGoVA Residential Valuer (TRV)

·       Næring

·       Recognised European Valuer (REV)

·       Skade

·       Skjønn

·       Naturskadetaksering (L.dir.)

·       Naturskade (NP)

 

 

 

Forhåndstakster på boliger, hytter og naustbygg

 

 

Forhåndtakster på næringsbygg

 

 

 

 

 

Byggelånskontroll

Denne tjenesten skal sikre at tilførte verdier er utført og at kvaliteten på arbeidet er innenfor gitte krav i kontrakten.

Pris min kr 4800

pr befaring 

Betalingsbetingelser

7 dager etter forfall.

 

 

 

 

                                                           Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for mer arbeid med rapporten, pga av forhold som ikke er kjent på forhånd. Avtale om honorar avtales med signert oppdragsbekreftelse på stedet.
Videre er det tillegg for kjøring.

Dokumenter som vi ønsker framlagt på stedet er:
Skjøte, målebrev, Matrikkelbrev, festeavtale, tegninger, plan, snitt og fasader. Situsjonskart. Opplysninger om reguleringsforhold og andre forhold. Ferdigattest og opplysninger om påkostninger de siste år.- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale. Timepris etter avtale.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.


Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :


Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave

TOMTETAKSTER

Reguleringsplaner
Vedtekter for Reguleringsplanen
Stedsanalyser
Ros Analyser
Planbeskrivelse
Geologi Rapport
Andre Uttalelser Angående Regulerin