Ønsker de pris på tjeneste, send oss en epost på denne  hello@averditakst.no


Leiligheter

AREAL FRA 50 m2 TIL 100 m2
Verditakst kr 3750 inkl mva

Tilstandsrapport kr 5000 inkl mva. 
Areal over 100 m2, avtales. 
Fra 100 m2 til 150 m2
Verditakst kr 4500 inkl mva
Tilstandsrapport fra kr 7500 inkl mva

Eneboliger/rekkehus

AREAL FRA 100 m2 TIL 130 m2
Verditakst kr 6000 inkl mva
Tilstandsrapport kr 9000 inkl mva.
Areal over 130 m2, avtales på stedet
Næringseiendommer

Min pris kr 9000 inkl mva
Areal fra 400 m2

Verditakst tomter

Pris fra kr 5.000 inkl mvaHusk å framlegge :
Skjøte, målebrev, Matrikkelbrev, festeavtale, tegninger, plan, snitt og fasader. Situsjonskart. Opplysninger om reguleringsforhold og andre forhold. Ferdigattest og opplysninger om påkostninger de siste år.


Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av ytterligere informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.

  • - Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.
  • Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale. Timepris etter avtale.


Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :


Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave

TOMTETAKSTER

Reguleringsplaner
Vedtekter for Reguleringsplanen
Stedsanalyser
Ros Analyser
Planbeskrivelse
Geologi Rapport
Andre Uttalelser Angående Regulering