Honorar

Honorar bolig og fritidsboliger


 • Areal 50-100 m2 kr 5000
 • Areal 100-150 m2 kr 7500
 • Areal  150-200 m2 kr 9000
 • Areal over 200 m2 avtales.
Tilstandsrapporter

 • LeiligheterAreal 50-100 m2 kr 7000
 • Areal 100-150 m2 kr 10000
 • Areal  150-200 m2 kr 15000
 • Enebolig/fritidsbolig 
 • Areal 50-100 m2 kr 9000
 • Areal 100-150 m2 kr 10000
 • Areal  150-200 m2 kr 12500
 • Areal 200-250 m2 kr 17500
 • Areal 250- 300 m2 kr 24000
 • Areal 300-350 m2. kr 30000
 • Areal 350-400 m2 kr 36000

Næring og tomteutviklingstakster

Honorar fra kr 7500 på enkle objekter. 


Forhåndstakst fra kr 7500
Byggelånskontroll på enebolig
Min kr 24.000 inkl mva, 4 befaringer. 


Byggeregnskap kr 6000 pr sak.


Timepris kr 1400 eks mva


Viktige dokumenter

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.