Honorar
1.06.2022

Honorar på verditakst


BOLIG OG FRTIDSHYTTER
 • Areal 50--99 m2 kr 6250
 • Areal 100-149 m2 kr 7250
 • Areal  150-199 m2 kr 8750
 • Areal over 200 m2 avtales
Tillegg for ekstra bygg som garasje, nøst, uthus kr 1200 pr bygg eks mva. 
NÆRINGSEIENDOMMER
Honorar beregnes ut fra antall m2 leieareal og reise til og fra kontoret. 
Honorar fra kr 17500

Tilstandsrapporter

 • Leiligheter
 • Areal 50-99 m2 kr 6250
 • Areal 100-125 m2 kr 8250
 • Areal 126-150 m2 kr 12500
 • Areal  151-200 m2 kr 17500
 • Enebolig/fritidsbolig 
 • Areal 50-99 m2 kr7200
 • Areal 100- 125 m2 kr 10.000
 • Areal 126 -149 m2 kr  15000
 • Areal  150- 200 m2. Kr. 18500
Tillegg for frittliggende bygg kr 2000 eks mvaNæring og tomteutviklingstakster

Honorar fra kr 7500 på enkle objekter. 


Forhåndstakst fra kr 7500
Byggelånskontroll på enebolig
Min kr 24.000 inkl mva, 4 befaringer. 


Byggeregnskap kr 6000 pr sak.


Timepris kr 1400 eks mva


Viktige dokumenter

Skjøte, målebrev, situasjonskart

Hus å legge framSkjøte 
Målebrev
Situasjonskart
Ferdigattest
Byggetegninger


Vilkår for takst og tilstandsrappport

En rapport fra oss inneholder viktige informasjon om eiendommen og dens gjeldene bruk. 
Det er viktig at eiendommen er beskrevet korrekt og at innholdet kan verifiseres.