Takstmann


      Vi utfører e-verdi, verditakst og tilstandsrapporter i hele Vest Norge, raskt og rimelig


Vi er sertifisert 

Bygningssakkyndig

Master i Fysikk

Bygningingeniør BSC

Verditakst Bolig

 • Verditakst bolig, næring
 • Verdsetting av tomter for utbygging med godkjent reguleringsplan og
 • Tomter innenfor regulert områder, planbestemmelser og juridiske kart!
 • Tilstandsrapportering av alle type bygg
 • Skade og skjønn
 • Energiattest
 • Byggelånskontroll
 • Våtromskontroll
 • Overordnet kontroll av bygningsarbeid
 • Uavhengig kontroll FDV dokumentasjon

TEGoVA Member Associations

Verditakst Næring

 • Verdsetting av kontorbygg
 • Verdsetting av næringstomter som sakkyndig vurdering for ekspropriasjon
 • Hotell og restaurant
 • Industrieiendommer
 •  IFRS
 • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
 • Vi kan næring og takst av næringsbruk
Takstingeniør for Bergen!