Velkommen til vår internett side

  •   Vi er ekspert på fast eiendoms rettsforhold.
  •   Vi gir råd og veiledning i plansaker som       plankonsulent. 
  • Spesialområder er  verdsetting av bolig, næringseiendommer, verdsetting av driftstilbehør til fast eiendom, hotell, industri og kontorbygg.   • Vi leverer takst og tilstandsrapporter innen 3-5 dager etter befaringen, og inkluderer målsatte plantegninger. 
Oversikt tjenester

.

  • Vi sørger for at du får god informasjon før du tar dine beslutninger før kjøp og salg eller vedlikeholdsplanlegging av din bolig, FDVU planer med tegninger og beskrivelser på tiltak.
  • Daglig leder har kompetanse som innen bygging, rådgivende ingeniør plan og bygg og bygningsfysikk. 
  • Vi leverer enegiattest og er sertifisert energirådgiver som ekspert. 
  • Idag gir ENOVA støtte til gode energitiltak på bolig, kontor og industri.

Verditakst

Vi leverer verditakst, tilstand eller sakkyndige rapporter.

Tilstandsrapport

Formålet med tilstandsrapport ved vedlikeholdsplanlegging av en bygning er å gi eieren en oversikt over tilstanden på bygningen og identifisere eventuelle vedlikeholdsbehov. 

Andre tjenester

Energimerking  
Taksering av skader på bygg 

Taksering av veier, infrastruktur


Vi er bygningsakkyndig for Bergen!