Takstmann


      Vi er en uavhengig leverandør av taksttjenesterVerditakst Bolig

  • Verdsetting av boliger
  • Verdsetting av tomter for utbygging med godkjent reguleringsplan og
  • Tomter utenfor regulert områder som kan bli bolig og næringsfelt.  Tilstandsrapportering
  • Skade og skjønn


Verditakst Næring

  • Verdsetting av kontorbygg
  • Verdsetting av næringstomter som sakkyndig vurdering for ekspropriasjon
  • Hotell og restaurant
  • Industrieiendommer
  •  IFRS
  • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
Takstmann for Bergen