Velkommen til vår internett side

  
  • Vi leverer takst og tilstandsrapporter innen 2-5 dager etter befaringen, og inkluderer måleskisser på hvert plan med målsatte innvendige mål.
  • Vi har erfaring som både byggmester siden 1977 og takstmann siden 1983 og er medlem av Norsk Takst, Tidligere Norges Takseringsforbund (NTF)Oversikt tjenester

Andersen Verditakst AS tilbyr et bredt spekter av takst tjenester innen fast eiendom!


  • Takst av bolig: Dette innebærer å vurdere verdien av en bolig, basert på en rekke faktorer som størrelse, beliggenhet, tilstand og lignende. Taksten gir en nøyaktig verdivurdering av eiendommen og kan brukes til en rekke formål, inkludert salg, refinansiering og forsikringsformål.


  • Takst av tomter: Dette innebærer å vurdere verdien av en tomt basert på faktorer som størrelse, beliggenhet, topografi og tilgjengelighet til fasiliteter. Taksten gir en nøyaktig verdivurdering av tomten og kan brukes til en rekke formål, inkludert salg, refinansiering og utviklingsformål.


  • Takst av utbyggingstomter: Dette innebærer å vurdere verdien av en tomt med tanke på potensialet for utvikling og bygging av eiendommer. Taksten tar hensyn til faktorer som reguleringsplaner, tilgang til infrastruktur og potensiell avkastning på investeringen.


  • Takst av næringseiendommer: Dette innebærer å vurdere verdien av en eiendom som brukes til næringsvirksomhet. Taksten tar hensyn til faktorer som beliggenhet, byggkvalitet, tilstand og potensiell avkastning på investeringen.


  • Skadetakster som skjønn, skade på bygning og lignende: Dette innebærer å vurdere omfanget av skader på en eiendom som følge av en uønsket hendelse, for eksempel brann, flom eller storm. Taksten gir en nøyaktig vurdering av skadeomfanget og kan brukes til forsikringsformål, reparasjon eller erstatningskrav.


  • Jeg tilbyr også andre tjenester, som verdivurdering av innbo og andre eiendeler, arveoppgjør, skifte og lignende. Det er viktig å kontakte en profesjonell takstmann for å få en nøyaktig og pålitelig vurdering av en eiendom eller eiendomsrelatert problemstilling.

Verditakst

Vi leverer verditakst, tilstand eller sakkyndige rapporter.

Tilstandsrapport

Formålet med tilstandsrapport ved vedlikeholdsplanlegging av en bygning er å gi eieren en oversikt over tilstanden på bygningen og identifisere eventuelle vedlikeholdsbehov. Dette kan bidra til å redusere kostnader forbundet med vedlikehold ved å identifisere problemer tidlig og gjøre nødvendige tiltak før problemene vokser seg større og mer kostbare å reparere.

Andre tjenester

Verdivurdering av bolig ognæringseiendommer
Taksering av skader på bygg og
eiendommer
Taksering av næringseiendommer og
tomter
Utarbeidelse av retningslinjer for
vedlikehold av bygg og eiendommer
Rådgivning ved arv og skifte av
eiendommer
Taksering av veier, infrastruktur
Vurdering av byggeprosjekter og
prosjektstyring
Rådgivning og taksering ved
ekspropriasjon og reguleringsplaner.

Vi er bygningsakkyndig for Bergen!