Taksttjenester
 • Andersen Verditakst AS leverer takst tjenester på fast eiendom. 
 • Vi er sertifisert takstfirma og leverer taksttjenester i samsvar med de etiske bestemmelser og lover som Norsk Takst krever. 
 • Foretaket er godkjent på tilstandsrapporter etter den nye avhendingslova som bygningssakkyndig. 
 • Bygningsingeniør Øystein Andersen har en Master i areal og eiendom fra Høgskulen på Vestlandet, eiendomsjuss og erfarings som takstmann siden 1983. 

Vi har sertifisert av Norsk takst:

 • Bolig verdi og bolig tilstand,
 • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
 • Recognised European Valuer (REV),
 • Næring,Skade og skjønn, 
 • Naturskadetaksering (L.dir), 
 • Naturskade (NP), 
I tillegg tilbys rådgivende ingeniør i Eiendoms Rådgivning AS med søknad, prosjektering, konstruksjonssikkerhet og uavhengig kontroll.
Verdsetting ved jordskifte, bruksordning i veg, makebytte, innpåkjøp, urbant jordskifte,

Verditakst Bolig

 • Verditakst bolig, næring
 • Verdsetting av tomter for utbygging med godkjent reguleringsplan og
 • Tomter innenfor regulert områder, planbestemmelser og juridiske kart!
 • Tilstandsrapportering av alle type bygg
 • Skade og skjønn
 • Energiattest
 • Byggelånskontroll
 • Våtromskontroll
 • Overordnet kontroll av bygningsarbeid
 • Uavhengig kontroll FDV dokumentasjon

TEGoVA Member Associations

Verditakst Næring


 • Verdsetting av kontorbygg
 • Hotell og restaurant
 • Industrieiendommer
 • IFRS
 • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
 • Verdsetting av utviklingseiendommer
 • Vi har planfaglige kompetanse og Master i Areal og Eiendom, Eiendoms juss, Jordskiftekandidat

Vi er bygningsakkyndig for Bergen!