Kunnskap og erfaring innen taksering av fast eiendom

Presentasjon av Andersen Verditakst As

Forteller om kompetanse og viktige forhold med bolig og næring, samt Energiattest og Energirådgivning vi utfører. Trenger de byggesøknad på tiltak eller arkitekt eller rådgivende ingeniør, leverer jeg også dette.
 

Tjenester

Verdsetting eiendom

Jeg leverer
 • verdi takst bolig
 • Tilstand bolig og fritid
 • Skadetaksering brann, vann og naturskade
 • Verdsetting industri, næring, herunder friskeoppdrett, entreprenørvirksomhet, fabrikkanlegg med drift


Tilstandsrapport

Tilstandsrapporter etter Forskrift til tryggere bolighandel, arealmåling, verdsetting av eiendom ved salg

Næringseiendom
Næringseiendom som lagelokaler, butikker, industrieiendommer med driftstilbehør til fast eiendom, kontor og hotell, samt spesialeeiendommer 

Verdivurdering

Vi leverer verdivurdering med strøkspris for finne gjengs pris pr m2 omsatt BRA-i/m2 og den inneholder:

Estimatet på boligen din basert på dette:
Rapport på eget takstskjema med omsetningsbasert strøkspris justert for diverse bygningsinformasjon.

 • Verdivurdering takstskjema med boligomsetninger som referanse  

 • Tendenser i boligmarkedet
 • Beliggenhet
 • Boligens størrelse
 • Solforhold
 • Stedsanalyse med aktraktivitet
 • Tilgang til offentlig transport
 • FDV kostnader
 • Standarden på boligen din i forhold til andre på boligmarkedet
 • Pris fra kr 4500 inkl mva. 


Medlem 

Vi har 40 års medlemskap i Norsk takst

 
Verditaksering, bolig, næring, industri, hotell og fiskeoppdrett
Tilstandsrapportering bolig
Skade, skjønn og naturskade
Medlem av Tekna

Kontakt oss

Vi har høy kunnskap og lang erfaring innen verdsetting og tilstandsrapportering

Velkommen til Andersen Verditakst AS :
Åpningstider er
8:00 til 16:00 alle dager
mandag til fredag
Vi er spesialiset på fast eiendom og kan verdsette tomter, boliger, lage tilstandsrapporter. Skjønn og skadetakster. Nærings/Industritakster/Hotell

+47 55 27 90 00 / +47 906 21 401