Kompetanse

Vi leverer oppdrag i hele Vestland og Bergens regionen!


Vi er sertifisert:

 • Bolig verdi og bolig tilstand,
 • TEGoVA Residential Valuer 
 • Næring og Industri
 • Recognised European Valuer
 • Skade og skjønn, 
 • Naturskadetaksering (L.dir), 
 • Naturskade (NP)

Bolig

 • Verditakst bolig
 • Verdsetting av tomter
 • Tilstandsrapportering 
 • Skade og skjønn
 • Energiattest
 • Byggelånskontroll, industri, kontor, flerfamiliehus, eneboliger. Fast pris pr befaring. 
 • Våtromskontroll
 • Overordnet kontroll av bygningsarbeid
 • Uavhengig kontroll FDV dokumentasjon

TEGoVA Member Associations

Næring


 • Verdsetting av kontorbygg
 • Hotell og restaurant
 • Industrieiendommer
 • IFRS
 • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
 • Verdsetting av utviklingseiendommerVi er bygningsakkyndig for Bergen!