Takstmann


      Vi er en uavhengig leverandør av taksttjenester

 • Bygningssakkyndig 
 • Byggmester siden 1977
 • Bygningsingeniør BSC
 • Master Fysikk, Cand.Scient

Verditakst Bolig

 • Verdsetting av boliger 
 • Verdsetting av tomter for utbygging med godkjent reguleringsplan og
 • Tomter utenfor regulert områder som kan bli bolig og næringsfelt.  
 • Tilstandsrapportering av bolig, hytte og Næringsbygg
 • Skade og skjønn
 • Energiattest
 • Byggelånskontroll
 • Våtromskontroll
 • Overordnet kontroll av bygningsarbeid

TEGoVA Member Associations

Verditakst Næring

 • Verdsetting av kontorbygg
 • Verdsetting av næringstomter som sakkyndig vurdering for ekspropriasjon
 • Hotell og restaurant
 • Industrieiendommer
 •  IFRS
 • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
 • Vi kan næring og takst av næringsbruk
Takstmann for Bergen