Velkommen

Vi er sertifisert takstforetak som er medlem av Norsk Takst

 
Verdsetting av fast eiendom
Tilstandsrapporter
Sakkyndige rapporter ved eierskifte eller byggesaksforhold. 

Takst tjenester

#Tjenester

 • Vi leverer oppdrag i hele Vestland


  Vi er sertifisert:

  • Bolig verdi og bolig tilstand,
  • TEGoVA Residential Valuer
  • Næring og Industri
  • Recognised European Valuer
  • Skade og skjønn,
  • Naturskadetaksering (L.dir),
  • Naturskade (NP)

Takst oppdrag bolig

  • Verditakst bolig
  • Verdsetting av tomter
  • Tilstandsrapportering
  • Skade og skjønn
  • Energiattest
  • Byggelånskontroll, industri, kontor, flerfamiliehus, eneboliger. Fast pris pr befaring.
  • Våtromskontroll
  • Overordnet kontroll av bygningsarbeid
  • Uavhengig kontroll FDV dokumentasjon

Spesielle tjenester

#Spesielle tjenester

  • Verdsetting av kontorbygg
  • Hotell og restaurant
  • Industrieiendommer
  • IFRS
  • Takst av driftstilbehør til fast eiendom
  • Verdsetting av utviklingseiendommer
  • Drone Flyging over bygg og anlegg

Vi er bygningsakkyndig for Bergen!