Vi er din Bygningssakkyndig - din partner for tryggere bolighandel!

Vi tilbyr profesjonell og grundig undersøkelse av boligen din, og utarbeider en tydelig og forbrukervennlig tilstandsrapport i henhold til forskriften. Vi hjelper deg med å oppfylle din opplysningsplikt, og redusere risikoen for tvister i ettertid. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud!

Verditakst

Hvis du trenger en profesjonell og pålitelig vurdering av boligen din, bør du velge Andersen Verditakst AS. Vi er et firma som leverer verditakst, tilstand eller sakkyndige rapporter for alle typer eiendommer. Vi har lang erfaring, høy kompetanse og god kundeservice. Vi bruker moderne teknologi og oppdaterte metoder for å gi deg en nøyaktig og objektiv rapport.

Med Andersen Verditakst AS får du:

 • En rask og enkel bestilling på nett via vår hjemmeside 
 • En fast pris uten skjulte kostnader
 • En grundig befaring av boligen din med en av våre kvalifiserte takstmenn
 • En detaljert og oversiktlig rapport som beskriver boligens verdi, tilstand og eventuelle feil og mangler
 • En trygghet for at du har gjort et godt valg når du skal selge, kjøpe eller refinansiere boligen din

Andersen Verditakst AS er et smart valg for deg som vil ha en trygg og verdifull bolighandel. Bestill din verditakst, tilstand eller sakkyndig rapport i dag på ved å ringe 906 21 401 eller send en epost til post@averditakst.no og få et godt tilbud!
Tilstandsrapport

Vil du vite hvordan du kan ta vare på bygningen din på best mulig måte? Da bør du bestille en tilstandsrapport fra oss. En tilstandsrapport er en grundig og objektiv vurdering av bygningens tilstand, som gir deg følgende fordeler:

 • Du får en oversikt over bygningens styrker og svakheter, og hvilke deler som trenger vedlikehold eller utbedring
 • Du får anbefalinger om hvordan du kan forlenge bygningens levetid og øke verdien
 • Du får et bedre grunnlag for å planlegge og budsjettere fremtidige vedlikeholdsarbeider
 • Du får en dokumentasjon som kan være nyttig ved salg, kjøp, forsikring eller reklamasjon

En tilstandsrapport er en investering i bygningens verdi og kvalitet. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen bygningsfag, og vi bruker moderne utstyr og metoder for å gi deg en pålitelig og nøyaktig rapport. Vi tilbyr tilstandsrapporter for alle typer bygninger, både boliger, næringsbygg, offentlige bygg og kulturminner.

Bestill din tilstandsrapport i dag på vår hjemmeside eller ring og få et godt tilbud! Vi garanterer deg en rask og profesjonell service.
 

Næringstakst

Er du på utkikk etter en profesjonell og pålitelig verditaksering av din næringseiendom? 
 Da bør du kontakte Andersen Verditakst AS som er  en toneangivende takseringsfirma i Bergen for taksering i Norge. Andersen Verditakst AS  har  sertifiserte takstmann med bakgrunn som rådgivendeingeniør, master i Eiendom med å fastsette markedsverdien av din eiendom, uansett type, størrelse og beliggenhet.

Med Andersen Verditakst AS  får du:

 • En verditakst som er i tråd med internasjonale standarder og retningslinjer fra TEGOVA, den europeiske takseringsorganisasjonen
 • En grundig og objektiv analyse av din eiendoms leieinntekter, driftskostnader, teknisk tilstand, utviklingspotensial og markedsforhold
 • En detaljert og oversiktlig rapport som beskriver din eiendoms verdi, styrker, svakheter og risikofaktorer
 • En fast pris som avtales på forhånd, uten skjulte kostnader eller gebyrer
 • En rask og effektiv service, med kort leveringstid og høy kvalitet

Andersen Verditakst AS er et smart valg for deg som vil ha en trygg og verdifull verditaksering av din næringseiendom. Bestill din verditakst i dag på vår hjemmeside eller ring 

55 27 00 00/ 

mobil +47 906 21 401 og få et godt tilbud! Vi garanterer deg en profesjonell og pålitelig taksering.

Vi har vært næringstakstmann siden 1991 og har taksert mer enn 2000 næringseiendommer i Hordaland.

Energirådgiver

Hvis du vil ha en mer energieffektiv og miljøvennlig bolig, bør du kontakte Andersen Verditakst AS, en energirådgiver som er godkjent av Enova. Andersen Verditakst AS har høy kompetanse på hvordan en kan bedre isoleringen i tømrerfaget og bygningsfysikk og kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene for å redusere strømforbruket og øke boligverdien.

Med Andersen Verditakst AS får du:

 • En gratis befaring av boligen din, der vi kartlegger energibruken og energitilstanden
 • En detaljert rapport med anbefalinger om hvilke tiltak som gir størst strømreduksjon og best komfort
 • En oversikt over hvor mye du kan spare på strømregningen og hvor mye du kan få i tilskudd fra Enova
 • En profesjonell utførelse av tiltakene, som isolering av boligen, ny balansert ventilasjon og ny varmepumpe med høy virkningsgrad
 • En oppfølging og dokumentasjon av resultatene, som viser at du har gått fra energimerking F til C

Andersen Verditakst AS er et smart valg for deg som vil ha en trygg og verdifull energirådgivning. Bestill din gratis befaring i dag på vår hjemmeside og få et godt tilbud! Vi garanterer deg en rask og kvalitetsikker service. Vi har avtaler med dyktige rimelige byggmesterer og bygningstømrere i Bergen som kan isolering av bygg, ventilasjonsforma som kan balansert ventilasjon og firma som kan montere ny varmepumpe og alle kan gi fast pris. 

Trenger de byggemelde fasadetegninger eller andre forhold, leveres dette via mitt firma Ingeniør Øystein Andersen EiendomsRådgivning AS

Øystein Andersen

Hyggelig Byggmester/ Byggingeniør med gode kunnskaper innen fast eiendom

Vi leverer riktige verdivurdering og tilstandsrapporter 

Vi er bygningsakkyndig for Bergen!