Skadetakst

Vi leverer skaderapport og skadetakst på eierskiftesaker, brann og vannskade, vannskade

 
Ved eierskift om manglende samsvar med bolig og feil på bygget som er av stor betydning, arealfeil, bygningsvedlikehold og teknikse mangler
Brannskadetakst, brann og ras, flom, naturskadetakst
Skjønn ved brann og vannskade