Om oss

Referanser

Jeg har levert ca 15000 verdi og lånetakster de siste 35 år. Jeg startet som byggmester  i 1977 for Storebrand og utførte fullverditakster, dvs brannforsikring av bygninger.  
I 1983 ble jeg godkjent at Kredittilsynet, idag Finanstilsynet som takstingeniør  på fast eiendom.  Utdannelse som takstingeniør  fikk jeg via Norges Takseringsforbund i hhv bolig og næringstaksering. Det en den gang kalte takstingeniør  Trinn 1 og Bedriftstaksering Trinn II, hvor en analyserer regnskap til industri og entreprenør bedrifter. Idag bli  takstmann enten via Neak eller andre skoler.

Byggingeniør BSC Øystein Andersen er sertifisert av Norsk Takst innen bolig, næring og industri. Øystein Andersen har praksis som bygningstømter i 9 år, har 3 års erfaring fra rådgivende ingeniør, Normann AS og 6 års deltidspraksis som lærer Slåtthaug Videregående Skole, adjunkt.
Ellers er jeg utdannet som Tømrer og byggsnikker, og har svennebrev(1975) og mestebrev(1976) som byggmester, elemenentærteknikker, teknisk assistent, Fana Yrkesskole, 1977, bygg og anlegg, anleggsingeniør,  Bygningsingeniør fra Høgskolen på vestlandet, 1982, 1995, kommunalteknisk og byggteknisk linje, BSC, Høgskoleingeniør, medhovevekt på byggstatikk, matematikk, statistikk, byplanlegging med bruk av avanserte analyse metoder.
 Cand. Scient- grad i teoretisk fysikk(2001) fra Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt med hovedoppgave Molekyldynamisk Simulering og bruddanalyse, Norsk Hydro, aluminum.


Jeg har laget en mengde med sakkyndige rapporter, prosjektert og hatt byggeleder og prosjektlederoppgaver for banker, utbyggere og private kunder.
Sertifiseringert Takstingeniør og Bygningssakkyndig

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
  • Næring
  • Recognised European Valuer (REV)
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering (L.dir.)
  • Naturskade (NNP)

REV Næringstakstmann, Tegova.org


Spesielle oppdrag

Bistand med forberedelse om saker til domstol, enten jordskifterett, tingrett eller lagmannsrett.Viktige bevis i eiendomssaker
Tilstandsrapporter
Verdivurderinger ekspropriasjon av grunn til vei, anlegg eller utviklingseiendommer som  er regulert og kan bli innløst,