Om meg

Personalia

Skilt, 3 barn og 5 barnebarn, utdannelse som tømrer, byggmester, byggingeniør og høgskuleingeniør, takstmann bolig og næring, Cand. Scient i fysikk, uib, Master i areal og eiendom, Høgskulen på Vestlandet. 

Om oss

Jeg har levert ca 15000 verdi og lånetakster de siste 35 år. Jeg startet som byggmester  i 1977 for Storebrand og utførte fullverditakster, dvs brannforsikring av bygninger.  
I 1983 ble jeg godkjent at Kredittilsynet, idag Finanstilsynet som bygningsingeniør på fast eiendom.  Utdannelse som takstmann fikk jeg via Norges Takseringsforbund i hhv bolig og næringstaksering. Det en den gang kalte takstmann Trinn 1 og Bedriftstaksering Trinn II, hvor en analyserer regnskap til industri og entreprenør bedrifter. Idag bli  takstmann enten via Neak eller andre skoler.
Lorem ipsum
  • Kjøp av bolig avhenger av tre forhold
  • Beliggen
  • Tilstand
  • Behov for areal og komfort

Jeg har levert ca 15000 verdi og lånetakster de siste 35 år. Jeg startet som byggmester  i 1977 for Storebrand og utførte fullverditakster, dvs brannforsikring av bygninger.  

I 1983 ble jeg godkjent at Kredittilsynet, idag Finanstilsynet som bygningsingeniør på fast eiendom.  Utdannelse som takstmann fikk jeg via Norges Takseringsforbund i hhv bolig og næringstaksering. Det en den gang kalte takstmann Trinn 1 og Bedriftstaksering Trinn II, hvor en analyserer regnskap til industri og entreprenør bedrifter. Idag bli  takstmann enten via Neak eller andre skoler.