Om meg

Personalia

Skilt, 3 barn og 5 barnebarn, utdannelse som tømrer, byggmester, byggingeniør og høgskuleingeniør, takstmann bolig og næring, Cand. Scient i fysikk, uib, Master i areal og eiendom, Høgskulen på Vestlandet. 

Om oss

Referanser

Jeg har levert ca 15000 verdi og lånetakster de siste 35 år. Jeg startet som byggmester  i 1977 for Storebrand og utførte fullverditakster, dvs brannforsikring av bygninger.  
I 1983 ble jeg godkjent at Kredittilsynet, idag Finanstilsynet som  bygningsingeniør  på fast eiendom.  Utdannelse som takstmann  fikk jeg via Norges Takseringsforbund i hhv bolig og næringstaksering. Det en den gang kalte takstmann  Trinn 1 og Bedriftstaksering Trinn II, hvor en analyserer regnskap til industri og entreprenør bedrifter. Idag bli  takstmann enten via Neak eller andre skoler. 


  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
  • Næring
  • Recognised European Valuer (REV)
  • Skade
  • Skjønn
  • Naturskadetaksering (L.dir.)
  • Naturskade (NNP)

REV Næringstakstmann, Tegova.org


Spesielle oppdrag

Bistand med forberedelse om saker til domstol, enten jordskifterett, tingrett eller lagmannsrett.Viktige bevis i eiendomssaker
Tilstandsrapporter
Verdivurderinger ekspropriasjon av grunn til vei, anlegg eller utviklingseiendommer som  er regulert og kan bli innløst, Saker for jordskifteretten vi kan ta er: 
- Grensegang
- Bruksordning
- Oppløsning av sameie
- Rettsutredning
- Urbant jordskifte
- Ekspropriasjon skjønn