Droneflyging

Vi er høyt kvalifiserte droneflyger med sertifikat fra Avinor. Har egen drone som kan fly og lage viaslisering av alle fasader, tak, terreng rundt bygg og presenter en god rapport etter flygingen. I tillegg lager vi GIS kart med matrikkelinfo om særlige interesse områder som kan ha betydning for eiendommen. 
  • Flomsonekart

  • Rasvurdering som følge av flom som ikke er analysert
  • NVE historiske kart ved flom