Energiberegning

Kjøper du en bolig idag, foreligger skjelden egergiattest. 


Gode grunner for å energirenovere

  1. Spar strøm med ny tikkeggsisolering. Da får Dere  bedre komfortabelt og inneklima!
  2. Ikke nødvendig å endre fasaden, da dette er søknadspliktig etter pbl §29-2, https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§29-2
  3. Du ønsker å redusere energikostnadene
  4. Bor De nærtrafikkert veg, da bør en støy isolering
  5. Verdien på boligen stiger!
Enova gir delvis tilskudd til nye vindu, ytterdør, balkongdør og balansert ventilasjon og tiltak på isolering!

Energiprogrammet beregner ut før tiltak gjeldende energiforbruk ut fra stedets karakter og bygnings ulike overflater, som gulv, vegger, tak. Tiltak som er nødvendig for å spare på strømregninger utføres, og deretetr kan en få utført tiltak som i sin tur kan forbedre varmebalansen, dvs hva bygningen trenger for å tilfredstille A, B , C eller D krav. Nye EU direktiv pålegger deg som eier å sikre at boligen oppfyller instekrav. 

Øystein Andersen