Energirådgiver

Vi har godkjenning hos Enova på energirådgivning og energiattest på bolig og næring.

med en byggingeniør BSC 1982/1995 høgskolen på Vestlandet  og Cand.Scient i fysikk 2001 UIB

vi har med i honorar to befaringer, første er for å bli kjent med bygget og siste gang for å verifisere tilførte tiltak.
vi anvender dynamisk beregning og kan også simulere årsforbruk ut fra normert sted for vind, temperatur ved ulike årstider.


 
Årsforbruk på energi
U-verdi er varmetap gjennom en konstruksjon i W/K*m2
Stedlige forhold gjennom året ligger inne i programmet
Pris fra kr 12.500 eneboliger
Næring bes om pris