Takst av næring

Takst av Næring

Næringseiendom
Næringseiendom som lagelokaler, butikker, industrieiendommer med driftstilbehør til fast eiendom, kontor og hotell, samt spesialeeiendommer