Arealmåling av bygg

Arealmåling utføres etter anerkjente metoder

Arealmåling med dokumentasjon

Arealmåling er ikke vanskelig, når en måler utvendig bygg eller innvendig. Problemstilkingen er bruker en rett metode og teori?

Når en bruker laser måling, er målingen innenfor 1% nøyaktighet.
brukes samme metode på loft med høyde 1,9+ 0,6 m. Areal i loft med skråtak måling, er nøyaktig innenfor 4-6%.
3D laserskanner kan ikke måle areal plan flate med skråtak rett, da må en innføre noen hjelpelinjer.  Herons formel er i euklids geometri, som angir lengder og vinkler i hhv firkant og trekant. Innføres slike hjelpelinjer, kan en finne nøyaktige areal. Men loft med areal under 2;0 m er ikke boligareal eller p-rom. Boligareal er areal med takhøyde 2,4 og volum over 15m3. Jf tek17. Det er unntak for takhøyde i eldre bygg, når bygget er oppført før 2011, takhøyde kan gå ned til 2,2 og i noen rom ned tik 2,0 m