Verditakst 

En verditakst bolig utføres ved gjennomgang av bygningen og dens rettigheter på vei, vann og avløp. Reguleringsforhold og planstatus er også avgjørende å analyseres. Bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige blir også hensyntatt. 


Vi har verdsatt eiendom siden 1983

Øystein Andersen

Tilstandsrapport med vedlikeholdsplan

En tilstandsrapport er ført og fremst et verktøy for å analysere bygningens faktiske vedlikeholdsbehov. Og det er plan og bygningslovens bestemmelse mht at eier plikter å vedlikeholde bygningen som rapporteres. Med hensyn til avhendingslova, vil en riktig tilstandsrapport med konklusjoner på vedlikeholdsbehov være en god informasjon som også oppfyller avhendingslova. Er det avvik mellom rapporten og bygningens vedlikehold, kan en ny gjennomgang og revisjon være en god løsning, før boligen blir presentert for nye eiere.