Skadetakst

Skade på bygning etter plutselig og uforutsett hendelse, er dekket under en eiendoms forsikring.

Vi tilbyr skadetaksering innen alle bygning, bolig, næring og industri.

Skjønn ved skade, kan forsikingsselskapet og forsikringstaker kreve.

Øystein Andersen har lang erfaring som skjønnsmann i retten og ved private skader.

Her kan de lese med om skadetaksering etter Norsk Takst retningslinjer